Dizyn floorprojects

Dizyn floorprojects is onderdeel van Dizyn vloeren. Met onze projecten afdeling ontzorgen we vastgoed beleggers, zorginstellingen, winkel ketens horeca en hospitatily. We (ont)zorgen voor de vloer en de totale afwerking. Van het storten van een cementdekvloer tot en met afritten van de plint, alles is bij ons in goede handen. Met ons uitgekiende programma, zorgen we voor een kostenbesparing tijdens de installatie en voor een opbrengstverhoging voor de komende 25 jaar. Wij maken een offerte op maat, waarin achteraf geen stoelpoten meer worden opgenomen. Afspraak is afspraak bij Dizyn en ook hier geldt “ the extra mile “. Dit is een standaard in onze service.